Apakšsadaļas

Veikals top! Salacgrīvā

Ēka veidota diviem uztveres mērogiem: pret Via Baltica maģistrāli radīts kustībā viegli uztverams lineārs apjoms, kura formveide un koku dēļu apdare raisa asociācijas ar Salacgrīvas vēsturisko kuģu būvēšanas tradīciju, savukārt pret pilsētas rakstura Rīgas ielu un gājēju ceļu projektēta pilsētai raksturīga mazāka mēroga uzirdināta fasāde, plastiski saplūstoša ar publisko ārtelpu un tuva gājēja uztveres mērogam. Tirdzniecības ķēdes stila pilnveidošanai izveidota jauna iekštelpu risinājuma koncepcija un krāsu principi.

Autori: Arhis — arhitekti Andris Kronbergs, Madara Gibze, Paulis Gibze, Evija Runce, Vilnis Uzors, arhitekti tehniķi Kristaps Šulcs, Uldis Jaunsubrēns, piedaloties arhitektūras studentam Helvijam Savickim

Pasūtītājs: Firma Madara 89

Adrese:
Rīgas iela 13, Salacgrīva

Tehniskie rādītāji:
2011–2012

Nodošana ekspluatācijā:
07/2013

Būvnieks:
R.K.C.F. Renesanse

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
dwg

Partneri