Apakšsadaļas

Ventspils Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūve

Viesnīcas arhitektūrā lietotie formu un materiālu uzsvari, kā arī izveidotais krāsu kods iezīmē ne vien plašas telpiskas iespējas, bet arī pilsētbūvnieciski vienota kvartāla koncepciju. Projekts atklāti manifestē duālu raksturu kā sabiedriska ēka tehnikuma studentu un pilsētas viesu vajadzībām. Viesnīcas pasāža tiecas paplašināt publiskās ārtelpas izmantošanas iespējas, savienojot kvartāla centrālo laukumu ar pilsētas parku.

Autori: Arhitekti: Uldis Pīlēns, Guna Pīlēna, Dzintars Heinsbergs, Inese Žaļima, Ilze Ķauķe

Pasūtītājs: Ventspils Profesionālā vidusskola

Adrese:
Ventspils, Lielā Dzirnavu iela 8, Jūras iela 14

Tehniskie rādītāji:
2012

Nodošana ekspluatācijā:
2014

Būvnieks:
AS UPB

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Būvkonstruktors Aivars Ševčuks (SIA "A-Projekts"), mēbeles un iekārtojums Vilmārs Terbets (SIA "Chilli")

Partneri