Apakšsadaļas

Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību ēkas rekonstrukcija

Kvartāla apbūves kompozīciju veido rekonstruētās skolas ēkas, kā arī jauns paplašinājums kopā ar dienesta viesnīcu un tai piegulošo publisko ārtelpu. Konstruktīva skaidrība, telpiska atvērtība un ilgtspējīgi materiāli – nozīmīgas kvalitātes, kas ļauj skolas ēkai būt par daudzfunkcionālu ietvaru modernai izglītības programmai un publiskiem pasākumiem, turpinot 1912. un 1938. gadā būvēto ēku vēsturi 21. gadsimtā.

Autori: Arhitekti: Uldis Pīlēns, Guna Pīlēna, Dzintars Heinsbergs, Ilze Ķauķe

Pasūtītājs: Ventspils Profesionālā vidusskola

Adrese:
Ventspils, Saules iela 15, Jūras iela 16

Tehniskie rādītāji:
2012

Nodošana ekspluatācijā:
2014

Būvnieks:
AS UPB

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Būvinženieri Aleksandrs Kuzņecovs (AS "UPB"), Aivars Ševčuks (SIA "A- Projekts"), mēbeles un iekārtojums Vilmārs Terbets (SIA "Chilli")

Partneri