Apakšsadaļas

Procesi

Vidzemes koncertzāle "Cēsis"

Vidzemes koncertzāle ir pārbūvēts Cēsu Viesīgās biedrības nams, kas pēc arhitekta Augusta Malvesa projekta celts pirms Pirmā pasaules kara. Lai gan tas nav iekļauts arhitektūras pieminekļu sarakstos, nams ieņem būtisku vietu Cēsu pilsētas vēsturiskajā vidē. Autoru iecere bija maksimāli saglabāt ēkas vēsturisko substanci, bet jaunbūvētajām daļām izvēlēties izteikti laikmetīgu izteiksmi, lai skaidri nodalītu dažādos laikos tapušo.

Autori: SIA "Arhitekta J.Pogas birojs" – Juris Poga, Ilva Asmusa, Marika Riekstiņa, Lauris Birznieks, Astra Poga un Žanna Turova

Pasūtītājs: Cēsu novada pašvaldība

Adrese:
Cēsis, Raunas 12

Nodošana ekspluatācijā:
2014

Tehniskie rādītāji:
2007-2009

Nodošana ekspluatācijā:
2014

Būvnieks:
SIA "UPB"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA "IV projekts"

Partneri