Apakšsadaļas

Pārbūves un mantojuma transformācija, rekonstrukcija vai restaurācija

Zemgales Restaurācijas centrs

Jelgavā, teritorijā, ko ietver Vecpilsētas, K.Barona, Mazā Dambja un Dobeles iela, ir saglabājies unikāls vēsturiski veidojies apbūves kopums. Apbūves rajons radies laikā no 18. līdz 19. gadsimtam, un tā ir vecākā Jelgavas pilsētas apbūves daļa ar koka ēkām, kas netika iznīcinātas II pasaules kara laikā. Projekta mērķis bija vecākajā Jelgavas koka ēkā (18. gs.) Vecpilsētas ielā 14 izveidot Zemgales Restaurācijas centru. Projekta realizācija radīja iespēju atgriezt nozīmīgo Jelgavas koka ēku pilsētas koptēlā un veicināt vēsturiskā kvartāla atdzimšanu.

Autori: arhitekts Ēriks Cērpiņš sadarbībā ar SIA Livland Group un SIA Vertti

Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas pašvaldība

Adrese:
Vecpilsētas iela 14, Jelgava

Tehniskie rādītāji:
2016–2017

Nodošana ekspluatācijā:
2019

Būvnieks:
Re-Re meistari SIA

Partneri