Apakšsadaļas

Izsludināts metu konkurss “Rīgas 2. slimnīca"

Rīgas domes Īpašuma departaments aicina piedalīties arhitektūras metu konkursā par SIA “Rīgas 2. slimnīca” jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi.

Metu konkurss izsludināts, lai iegūtu arhitektoniski augstvērtīgu, funkcionāli pārdomātu un ekonomiski pamatotu metu SIA “Rīgas 2. slimnīca” ēkas piebūvei, kas konstruktīvi savienota ar esošo slimnīcas ēku, un lietderīgai, mūsdienu medicīniskās aprūpes prasībām atbilstošai esošās ēkas pārbūvei Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, kā arī teritorijas labiekārtojumam.

Metu konkursa norise

Nolikums un projektēšanas programma ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki var iepazīties ar esošo situāciju SIA “Rīgas 2. slimnīca” ēkā Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, 2023. gada 24. oktobrī plkst. 11.00 un 2023. gada 14. novembrī plkst. 11.00.

Meti jāiesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, līdz 2024. gada 11. janvārim plkst. 17.00!

Žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas paredzamais termiņš – sešas nedēļas pēc metu piedāvājumu
iesniegšanas termiņa.

Godalgu fonds

Kopējais Konkursa godalgu fonds: 30 000 EUR (balvu fonds netiek aplikts ar PVN):

  • Pirmās vietas (uzvarētāja) godalga: 14 000 EUR;
  • Otrās vietas godalga: 8000 EUR;
  • Trešās vietas godalga: 4000 EUR;
  • Divas veicināšanas godalgas: katra 2000 EUR.

Metu konkursa žūrija

Metu konkursa žūrijas sastāvā ir septiņi žūrijas locekļi: žūrijas komisijas priekšsēdētājs arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Jānis Dripe, SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētājs Sandris Petronis, Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš; Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas projektu vadītāja - arhitekte, sertificēta arhitekte Anna Vasiļjeva; Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāve, sertificēta arhitekte Lolita Sarma; sertificēts arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Uldis Balodis; sertificēta arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības biedre Vita Rauhvargere.

Projektēšanas izmaksas

Projektēšanas kopējās izmaksas tiek plānotas aptuveni 700 000 EUR.

Izsludināts metu konkurss “Jāņukalna teritorijas apbūve un labiekārtošana, Smiltenē, Smiltenes novadā”

Turpinot darbu pie Smiltenes Jāņukalna attīstības, 2023. gada 24. augustā izsludināts arhitektūras metu konkurss “Jāņukalna teritorijas apbūve un labiekārtošana, Smiltenē, Smiltenes novadā”. Konkursa mērķis ir, izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, iegūt iespējami labākos priekšlikumus, ko varētu ņemt par pamatu Jāņukalna apbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrādei.

Konkurss noteic, ka tā dalībniekiem savos projektos jāparedz mūzikas un mākslas skolas izbūve, publisko pasākumu norišu infrastruktūra (estrāde, sarīkojumu un izstāžu zāle), teritorijas labiekārtojums ar vides elementiem, apstādījumiem, skatu platformu virs koku galotnēm u.c., kā arī jārisina mobilitātes un pārvietošanās jautājumi.

Ilgtermiņā Jāņukalna estrādi un tās piegulošo teritoriju plānots pārveidot par mūsdienīgu, multifunkcionālu kultūrtelpu, kas:

  • veicinās Smiltenes un novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos;
  • stimulēs kultūras un izklaides žanra, kā arī citu profilu uzņēmējdarbību;
  • sekmēs Smiltenes kā reģionālā tūrisma galamērķa pievilcību citu Latvijas pilsētu iedzīvotāju acīs;
  • nodrošinās vietējiem bērniem un jauniešiem iespēju saņemt kultūras izglītību atbilstošos apstākļos;
  • visbeidzot, Smiltene iegūs jaunu, pārliecinošu un mūsdienīgu vaibstu savā pilsētvidē, kas palīdzēs stabilizēt mūsu pilsētas un novada kā kulturālas, modernas un attīstībā orientētas vietas identitāti un statusu.

Arhitektūras ideju metu konkurss risināsies līdz 2023. gada 8. novembra plkst. 16.00, un tajā var piedalīties sertificēti arhitektūras speciālisti.

Vairāk informācijas par konkursa nolikumu

Noslēdzies metu konkurss „Daugavpils valstspilsētas Centrālā parka infrakstruktūras attīstība”

Maija sākumā noslēdzās Daugavpils pilsētas domes izsludināts metu konkursu "Daugavpils valstspilsētas Centrālā parka infrastruktūras attīstība". Konkursa mērķis bija saglabāt dabas vērtības, attīstīt publiskās ārtelpas esošo zaļo infrastruktūru un vietējās nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs, tādējādi īstenojot teritorijas ilgtspējīgu attīstību un sociālekonomiskā potenciāla izmantošanu, uzlabojot kvalitāti un pieejamību Daugavpils iedzīvotājiem un viesiem. Plānojamā teritorija atrodas Centrālajā parkā, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas vēsturiskā centra (valsts aizsardzības Nr.7429) aizsardzības zonā, K.Valdemāra, Alejas un Viestura ielu rajonā.

Konkursā tika iesniegti 4 darbi ar devīzēm – CIRX83, LGF111, DOP291, UUU420. Žūrijas komisijas locekļi, pamatojoties uz metu konkursa nolikuma 59.punktu, saglabājot metu konkursa nolikumā norādīto godalgu sadalījumu, žūrijas komisija nolēma:

Rezultāti: 1. – SIA “DJA"., 2. – “ALPS ainavu darbnīca"., 3. – SIA “MARK ARHITEKTI”.

Žūrijas komisijas ziņojums

Žūrijas komisijas atzinums

1. vieta – devīze DOP291, SIA “DJA".

2. vieta – devīze LGF111, “ALPS ainavu darbnīca".

3. vieta – devīze UUU420, SIA “MARK ARHITEKTI”.

Noslēdzies metu konkurss „Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā”

Maija sākumā noslēdzās Daugavpils valstspilsētas pašvaldības rīkotais metu konkurss "Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā". Konkursa mērķis bija iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu brīvdabas estrādes metu, ko izmantot par pamatu būvprojekta izstrādei. Pēc projekta esošo brīvdabas estrādi paredzēts pārbūvēt par daudzfunkcionālu publisku būvi, ko izmantot masu pasākumiem, kā arī labiekārtot teritoriju zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.05000282404 (Vasarnīcas ielā 1, Daugavpilī).

Konkursā tika iesniegti 3 darbi ar devīzēm – SE23, MPC41, ACEG1357. Žūrijas komisijas locekļi, pamatojoties uz metu konkursa nolikuma 57.punktu, 2023.gada 4.aprīļa sēdē nolēma:

Rezultāti: 1. – SIA DR ARHITEKTI, SIA MILLENNIUM ARHITECTURE Dāvida Rubina, Viestura Baloža, Maijas Ezergailes, Ingurda Lazdiņa autoru, piegādātāju apvienība., 2. – PS zgt., 3. – SIA Meldera arhitektūras studija Dāvja Markus, Agneses Purviņas, SIA Akukon-Būvakustika autoru, piegādātāju apvienība. 

Žūrijas komisijas ziņojums

Žūrijas komisijas atzinums

1. vieta – devīze MPC41, SIA DR ARHITEKTI, SIA MILLENNIUM ARHITECTURE Dāvida Rubina, Viestura Baloža, Maijas Ezergailes, Ingurda Lazdiņa autoru, piegādātāju apvienība.

2. vieta – devīze SE23, PS zgt.

3. vieta – devīze ACEG1357, SIA Meldera arhitektūras studija Dāvja Markus, Agneses Purviņas, SIA Akukon-Būvakustika autoru, piegādātāju apvienība

Noslēdzies konkurss "LU Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība"

2022. gada maijā Latvijas Universitāte izsludināja atklātu metu konkursu “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība” Rīgā, Jelgavas ielā. Konkursa mērķis bija iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski iespējami labāko projekta priekšlikuma skici objektam. 

Konkursā tika iesniegti 4 darbi ar devīzēm – GLT021, LUAC205O, S84B9S un Zinību salas, kurus žūrija vērtēja 2 kārtās. Devīžu atšifrējumu atvēršanas sēde notika 2023. gada 17. martā Latvijas universitātes Zinātņu mājā, Rīga. 

Metu konkursa II. kārtas darbus vērtēja žūrijas komisija 9 cilvēku sastāvā: Andris Sarnovičs, LU Administrācijas vadītājs un Pasūtītāja pārstāvis, Jānis Ploks, arhitekts un LU Akadēmiskā centra attīstības programmas/Akadēmiskā centra attīstības projektu grupas direktors, Latvijas Arhitektu savienības (LAS) biedrs un Pasūtītāja pārstāvis, Roberts Rostoks, LU Akadēmiskā centra attīstības programmas direktora vietnieks un Pasūtītāja pārstāvis, Sergejs Ņikiforovs, arhitekts, LAS biedrs un LAS pārstāvis, Sabīne Skudra, ainavu arhitekte, Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas biedre un LAAA pārstāve, Jeroens Dirks,  arhitekts, pilsētplanotājs (NL), un ārvalstu arhitekts, Pēteris Ratas, arhitekts, Rīgas pilsētas arhitekta dienesta vadītājs, Rīgas pilsētas arhitekts un LAS biedrs; Iveta Staša-Šaršūne, Rīgas domes Pilsētas attīstības

Rezultāti: 1. – SBS Engineering Group., 1. – RUUME arhitekti + CMB., atlīdzības – ARHIS ARHITEKTI UN ATELBAUERS ARCHITECTS un ĒTER + POGA.

Žūrijas komisijas ziņojums

Žūrijas komisijas atzinums

1. vieta – devīze S84B9S, SBS Engineering Group.

1. vieta – devīze Zinību salas, RUUME arhitekti + CMB.

Pārējie piedāvājumi 

Meta devīze GLT021, ARHIS ARHITEKTI UN ATELBAUERS ARCHITECTS.

 

Pārējie piedāvājumi 
 
Meta devīze LUAC205O, ĒTER + POGA.

Izsludināts Rīgas Filharmonijas konkurss

 
Rīgas domes Īpašuma departaments sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas Arhitektu savienību aicina piedalīties starptautiskajā RĪGAS FILHARMONIJAS arhitektūras metu konkursā.
 
Konkursa dalībnieki aicināti projektēt RĪGAS FILHARMONIJAS ēku Rīgas vēsturiskajā centrā, ainaviskā pilsētvidē – Kronvalda parkā, pārbūvējot Rīgas Kongresu namu Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
 
Metu Konkursa mērķis ir iegūt labāko, arhitektoniski un funkcionāli pārdomāto, ilgtspējīgo RĪGAS FILHARMONIJAS ēkas un piegulošās ārtelpas izveides projektu, kas visvairāk atbilst konkrētajai funkcijai un veido kopumu ar konkrēto pilsētvidi.
 
Metu Konkursa norise plānota divās kārtās, 1. kārta izsludināta 2023. gada 18. janvārī.
Metu piedāvājumu iesniegšana 2023. gada 10. maijā. Konkursa 1. kārtā tiks atlasīti 6 meti, kuru autori tiks uzaicināti dalībai konkursa 2. kārtā.
Kopējais Konkursa atlīdzību fonds par dalību Konkursa 2. kārtā EUR 180 000,00 un godalgu fonds 2. kārtā EUR 60 000,00.
Pēc konkursa izsludināšanas, reģistrējoties konkursa mājaslapā, tiks nosūtīta saite uz konkursa izejmateriāliem.

RĪGAS FILHARMONIJAS metu konkursa objekta apskate notiks 2023.  gada 15. februārī plkst. 12.00 Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5. Ieinteresētie konkursa dalībnieki var pieteikties konkursa objekta apskatei, nosūtot pieteikumu uz e-pastu:  rf@metukonkurss.lv 

Pirmās kārtas metu piedāvājumu iesniegšana 2023. gada 10. maijā. Informējam, ka kvalifikācijas prasības RĪGAS FILHARMONIJAS metu konkursa 1. kārtā neierobežo dalību konkursā. Konkursa nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības attiecas uz konkursa 2. kārtas iesniedzēju komandu. Jautājumus par konkursa dokumentāciju var uzdot EISā un rf@metukonkurss.lv

Nolikums un projektēšanas programma latviešu un angļu valodā pieejama elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv/EIS/ un konkursa mājaslapā rf.metukonkurss.lv.
 
//
 
The Property Department of the Riga City Council in cooperation with the Ministry of Culture of the Republic of Latvia and the Latvian Architects Association are announcing the launch of the international architectural competition of RIGA PHILHARMONIC.
 
The participants of the competition are invited to design the building of RIGA PHILHARMONIC within the historic center of Riga, in a scenic urban environment – in Kronvalda Park, rebuilding the Riga Congress Centre located at Krišjāņa Valdemāra iela 5, Riga.
 
The aim of the Sketch Design Competition is to obtain the best, architecturally and functionally elaborate proposal for a sustainable building of RIGA PHILHARMONIC and the adjoining public open space which would be the most appropriate for the particular function and would blend harmoniously within the particular urban environment.
 
It is planned to hold the Sketch Design Competition in two rounds. The 1st round was announced on 18 January 2023.
10 May 2023 being the deadline for sketch design submission.
As many as 6 entries will be selected in the 1st competition round and their authors will be invited to take part in the 2nd competition round. It is planned to pay EUR 180,000.00 in rewards for participation in the 2nd competition round and the prize money in the 2nd competition round constitutes EUR 60,000.00. After the announcement of the competition, you may register on the competition website and then you will receive a link to the competition materials.

The inspection of the object of the RIGA PHILHARMONIC competition will take place on 15 February 2023 at 12 a.m. in Riga, at Krišjāņa Valdemāra iela 5. The interested participants of the competition can apply for the site visit to the competition object by sending an application to the e-mail:  rf@metukonkurss.lv 

The date of submission of sketch design proposals for the first competition round is 10 May 2023. We would like to inform you that the qualification requirements place no restrictions on the participation in the 1st competition round of the RIGA PHILHARMONIC. The qualification requirements set out in the Competition Brief apply to the team of applicants in the 2nd competition round. Questions about competition documentation can be submitted via the Electronic Information System and writing at rf@metukonkurss.lv 

Competition brief is available: www.eis.gov.lv/EIS/ and on competition website rf.metukonkurss.lv.
 
 

Rīgas Filharmonijas metu konkurss

Rīgas domes Īpašuma departaments sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas Arhitektu savienību aicina piedalīties starptautiskajā RĪGAS FILHARMONIJAS arhitektūras metu konkursā.
 
Konkursa dalībnieki aicināti projektēt RĪGAS FILHARMONIJAS ēku Rīgas vēsturiskajā centrā, ainaviskā pilsētvidē – Kronvalda parkā, pārbūvējot Rīgas Kongresu namu Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
 
Metu Konkursa mērķis ir iegūt labāko, arhitektoniski un funkcionāli pārdomāto, ilgtspējīgo RĪGAS FILHARMONIJAS ēkas un piegulošās ārtelpas izveides projektu, kas visvairāk atbilst konkrētajai funkcijai un veido kopumu ar konkrēto pilsētvidi.
 
Metu Konkursa norise plānota divās kārtās, 1. kārta izsludināta 2023. gada 18. janvārī, Metu piedāvājumu iesniegšana 2023. gada 10. maijā. Konkursa 1. kārtā tiks atlasīti 6 meti, kuru autori tiks uzaicināti dalībai konkursa 2. kārtā. Kopējais Konkursa atlīdzību fonds par dalību Konkursa 2. kārtā EUR 180 000,00 un godalgu fonds 2. kārtā EUR 60 000,00. Pēc konkursa izsludināšanas, reģistrējoties konkursa mājaslapā, tiks nosūtīta saite uz konkursa izejmateriāliem.
Konkursa novietnes apskate notiks 2023. gada 15. februārī plkst. 12:00 Rīgas Kongresu namā, K. Valdemāra ielā 5, Rīgā.
 
Nolikums un projektēšanas programma latviešu un angļu valodā pieejama elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv/EIS/ un konkursa mājaslapā rf.metukonkurss.lv.

Izsludināts metu konkurss “Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā”

Izsludināts konkurss par Tartu kultūras centra transformāciju. Tā mērķis ir iegūt kultūras centra ēkas un ārtelpas projektu, kas visvairāk atbilst vietai un videi un veido vienotu pilsēttelpu gar Emajegi upi. Dalībnieki aicināti projektēt ēku bibliotēkai, mākslas muzejam, pasākumu centram un citām kultūras centra aktivitātēm ar bioloģiski daudzveidīgu un aktīvu parku un cilvēciska mēroga publisko telpu.

Reģistrēties

Atklāšanas seminārs
Kad: 2023. gada 16. janvārī 13:00, novietnes apmeklējums: 16. janvārī 12:00
Kur: viesnīcā Lydia, Tartu, Ülikooli ielā 14
Pieteikties

Darbu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 5. maijs
Vairāk informācijas

Noslēdzies metu konkurss “Apbūvei Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89”

Novembra vidū noslēdzās priekšlikumu pieņemšana metu konkursā Apbūvei Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89, un tajā tika iesniegti 10 darbi. Pēc pretendentu izvērtēšanas žūrija nolēma piešķirt 1., 2. un 3. vietu, kā arī divas veicināšanas balvas.

Žūrijas ziņojums

Žūrijas atzinums - individuālo vērtējumu salikums

1. vieta – darbs ar devīzi 47GC (Free Architecture un Ainavu Studija)

2. vieta – darbs ar devīzi BP79 (MARK Arhitekti)

3. vieta – darbs ar devīzi AA11 (Lauder Architects)

Veicināšanas balva – darbs ar devīzi 2B2C (LIME AD)

Veicināšanas balva – darbs ar devīzi SM14 (autoru kolektīvs – Andrii Lesiuk, Mykhailo Kohut, Kateryna Ivashchuk, Olena Vitiuk, Serhii Dilai, Yaroslav Ivaskiv, Viktoria Lazurko, Igor Kohut (Ukraina))

 

Noslēdzies metu konkurss “Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā”

2022. gada maija beigās tika izsludināts metu konkurss viesnīcu kompleksa būvniecībai Vecrīgā, kvartālā starp Tirgoņu, Kaļķu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu un starp Tirgoņu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu. Konkursā tika iesniegti 13 priekšlikumi, kurus žūrija vērtēja 2 kārtās. Rezultātā pirmās trīs vietas ieguva: 1. – BELLATOWN (Legzdiņš un Partneri), 2. – DEVIŅAS MĀSAS (RUUME arhitekti), 3. – DIMD (SARMA&NORDE Arhitekti).

PROTOKOLS

1. vieta – darbs ar devīzi BELLATOWN (Legzdiņš un Partneri)

2. vieta – darbs ar devīzi DEVIŅAS MĀSAS (RUUME arhitekti)

3. vieta – darbs ar devīzi DIMD (SARMA&NORDE Arhitekti)

Pārējie piedāvājumi 

Darbs ar devīzi AB369

Darbs ar devīzi 02203

Darbs ar devīzi MANSARD MMXXII

Darbs ar devīzi CITA CITRA 2023

Darbs ar devīzi STREETSIDE RANDEZVOUS

Darbs ar devīzi RĪGAS MŪRIS

Darbs ar devīzi JAU023

Darbs ar devīzi VVlllVV

Darbs ar devīzi QR737

Darbs ar devīzi LINEA

Partneri