Apakšsadaļas

Izsludināts Rīgas Filharmonijas konkurss

 
Rīgas domes Īpašuma departaments sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas Arhitektu savienību aicina piedalīties starptautiskajā RĪGAS FILHARMONIJAS arhitektūras metu konkursā.
 
Konkursa dalībnieki aicināti projektēt RĪGAS FILHARMONIJAS ēku Rīgas vēsturiskajā centrā, ainaviskā pilsētvidē – Kronvalda parkā, pārbūvējot Rīgas Kongresu namu Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
 
Metu Konkursa mērķis ir iegūt labāko, arhitektoniski un funkcionāli pārdomāto, ilgtspējīgo RĪGAS FILHARMONIJAS ēkas un piegulošās ārtelpas izveides projektu, kas visvairāk atbilst konkrētajai funkcijai un veido kopumu ar konkrēto pilsētvidi.
 
Metu Konkursa norise plānota divās kārtās, 1. kārta izsludināta 2023. gada 18. janvārī.
Metu piedāvājumu iesniegšana 2023. gada 10. maijā. Konkursa 1. kārtā tiks atlasīti 6 meti, kuru autori tiks uzaicināti dalībai konkursa 2. kārtā.
Kopējais Konkursa atlīdzību fonds par dalību Konkursa 2. kārtā EUR 180 000,00 un godalgu fonds 2. kārtā EUR 60 000,00.
Pēc konkursa izsludināšanas, reģistrējoties konkursa mājaslapā, tiks nosūtīta saite uz konkursa izejmateriāliem.

RĪGAS FILHARMONIJAS metu konkursa objekta apskate notiks 2023.  gada 15. februārī plkst. 12.00 Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5. Ieinteresētie konkursa dalībnieki var pieteikties konkursa objekta apskatei, nosūtot pieteikumu uz e-pastu:  rf@metukonkurss.lv 

Pirmās kārtas metu piedāvājumu iesniegšana 2023. gada 10. maijā. Informējam, ka kvalifikācijas prasības RĪGAS FILHARMONIJAS metu konkursa 1. kārtā neierobežo dalību konkursā. Konkursa nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības attiecas uz konkursa 2. kārtas iesniedzēju komandu. Jautājumus par konkursa dokumentāciju var uzdot EISā un rf@metukonkurss.lv

Nolikums un projektēšanas programma latviešu un angļu valodā pieejama elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv/EIS/ un konkursa mājaslapā rf.metukonkurss.lv.
 
//
 
The Property Department of the Riga City Council in cooperation with the Ministry of Culture of the Republic of Latvia and the Latvian Architects Association are announcing the launch of the international architectural competition of RIGA PHILHARMONIC.
 
The participants of the competition are invited to design the building of RIGA PHILHARMONIC within the historic center of Riga, in a scenic urban environment – in Kronvalda Park, rebuilding the Riga Congress Centre located at Krišjāņa Valdemāra iela 5, Riga.
 
The aim of the Sketch Design Competition is to obtain the best, architecturally and functionally elaborate proposal for a sustainable building of RIGA PHILHARMONIC and the adjoining public open space which would be the most appropriate for the particular function and would blend harmoniously within the particular urban environment.
 
It is planned to hold the Sketch Design Competition in two rounds. The 1st round was announced on 18 January 2023.
10 May 2023 being the deadline for sketch design submission.
As many as 6 entries will be selected in the 1st competition round and their authors will be invited to take part in the 2nd competition round. It is planned to pay EUR 180,000.00 in rewards for participation in the 2nd competition round and the prize money in the 2nd competition round constitutes EUR 60,000.00. After the announcement of the competition, you may register on the competition website and then you will receive a link to the competition materials.

The inspection of the object of the RIGA PHILHARMONIC competition will take place on 15 February 2023 at 12 a.m. in Riga, at Krišjāņa Valdemāra iela 5. The interested participants of the competition can apply for the site visit to the competition object by sending an application to the e-mail:  rf@metukonkurss.lv 

The date of submission of sketch design proposals for the first competition round is 10 May 2023. We would like to inform you that the qualification requirements place no restrictions on the participation in the 1st competition round of the RIGA PHILHARMONIC. The qualification requirements set out in the Competition Brief apply to the team of applicants in the 2nd competition round. Questions about competition documentation can be submitted via the Electronic Information System and writing at rf@metukonkurss.lv 

Competition brief is available: www.eis.gov.lv/EIS/ and on competition website rf.metukonkurss.lv.
 
 

uyfuytu

Rīgas domes Īpašuma departaments sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas Arhitektu savienību aicina piedalīties starptautiskajā RĪGAS FILHARMONIJAS arhitektūras metu konkursā.
 
Konkursa dalībnieki aicināti projektēt RĪGAS FILHARMONIJAS ēku Rīgas vēsturiskajā centrā, ainaviskā pilsētvidē – Kronvalda parkā, pārbūvējot Rīgas Kongresu namu Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
 
Metu Konkursa mērķis ir iegūt labāko, arhitektoniski un funkcionāli pārdomāto, ilgtspējīgo RĪGAS FILHARMONIJAS ēkas un piegulošās ārtelpas izveides projektu, kas visvairāk atbilst konkrētajai funkcijai un veido kopumu ar konkrēto pilsētvidi.
 
Metu Konkursa norise plānota divās kārtās, 1. kārta izsludināta 2023. gada 18. janvārī, Metu piedāvājumu iesniegšana 2023. gada 10. maijā. Konkursa 1. kārtā tiks atlasīti 6 meti, kuru autori tiks uzaicināti dalībai konkursa 2. kārtā. Kopējais Konkursa atlīdzību fonds par dalību Konkursa 2. kārtā EUR 180 000,00 un godalgu fonds 2. kārtā EUR 60 000,00. Pēc konkursa izsludināšanas, reģistrējoties konkursa mājaslapā, tiks nosūtīta saite uz konkursa izejmateriāliem.
Konkursa novietnes apskate notiks 2023. gada 15. februārī plkst. 12:00 Rīgas Kongresu namā, K. Valdemāra ielā 5, Rīgā.
 
Nolikums un projektēšanas programma latviešu un angļu valodā pieejama elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv/EIS/ un konkursa mājaslapā rf.metukonkurss.lv.
 
 

Rīgas Filharmonijas metu konkurss

Rīgas domes Īpašuma departaments sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas Arhitektu savienību aicina piedalīties starptautiskajā RĪGAS FILHARMONIJAS arhitektūras metu konkursā.
 
Konkursa dalībnieki aicināti projektēt RĪGAS FILHARMONIJAS ēku Rīgas vēsturiskajā centrā, ainaviskā pilsētvidē – Kronvalda parkā, pārbūvējot Rīgas Kongresu namu Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
 
Metu Konkursa mērķis ir iegūt labāko, arhitektoniski un funkcionāli pārdomāto, ilgtspējīgo RĪGAS FILHARMONIJAS ēkas un piegulošās ārtelpas izveides projektu, kas visvairāk atbilst konkrētajai funkcijai un veido kopumu ar konkrēto pilsētvidi.
 
Metu Konkursa norise plānota divās kārtās, 1. kārta izsludināta 2023. gada 18. janvārī, Metu piedāvājumu iesniegšana 2023. gada 10. maijā. Konkursa 1. kārtā tiks atlasīti 6 meti, kuru autori tiks uzaicināti dalībai konkursa 2. kārtā. Kopējais Konkursa atlīdzību fonds par dalību Konkursa 2. kārtā EUR 180 000,00 un godalgu fonds 2. kārtā EUR 60 000,00. Pēc konkursa izsludināšanas, reģistrējoties konkursa mājaslapā, tiks nosūtīta saite uz konkursa izejmateriāliem.
Konkursa novietnes apskate notiks 2023. gada 15. februārī plkst. 12:00 Rīgas Kongresu namā, K. Valdemāra ielā 5, Rīgā.
 
Nolikums un projektēšanas programma latviešu un angļu valodā pieejama elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv/EIS/ un konkursa mājaslapā rf.metukonkurss.lv.

Balstoties uz Publisko iepirkumu likumu un Lindas Leitānes promocijas darbu Arhitektūras konkursi Latvijā, LAS ir izstrādājusi Konkursu labas prakses vadlīnijas, ko rekomendē ievērot arhitektūras, interjera, ainavu arhitektūras, dizaina, monumentālās mākslas un līdzīgos konkursos.

LAS nozīmē ekspertus konkursu nolikuma izskatīšanā un valsts un privāto konkursu organizēšanas konsultēšanā. Ja ir ievērotas labas prakses vadlīnijas, LAS savos sociālajos kanālos ievieto paziņojumu par konkursa izsludināšanu, kā arī publicē tā rezultātus, visus dalībnieku projektus un žūrijas protokolus. Konkursu rezultāti tiek publicēti arī žurnālā Latvijas Architektūra.

Detalizēta informācija par LAS pakalpojumiem metu konkursu dokumentācijas izstrādē un menedžmentā pieejama šeit.

Izsludināts metu konkurss “Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā”

Izsludināts konkurss par Tartu kultūras centra transformāciju. Tā mērķis ir iegūt kultūras centra ēkas un ārtelpas projektu, kas visvairāk atbilst vietai un videi un veido vienotu pilsēttelpu gar Emajegi upi. Dalībnieki aicināti projektēt ēku bibliotēkai, mākslas muzejam, pasākumu centram un citām kultūras centra aktivitātēm ar bioloģiski daudzveidīgu un aktīvu parku un cilvēciska mēroga publisko telpu.

Reģistrēties

Atklāšanas seminārs
Kad: 2023. gada 16. janvārī 13:00, novietnes apmeklējums: 16. janvārī 12:00
Kur: viesnīcā Lydia, Tartu, Ülikooli ielā 14
Pieteikties

Darbu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 5. maijs
Vairāk informācijas

Noslēdzies metu konkurss “Apbūvei Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89”

Novembra vidū noslēdzās priekšlikumu pieņemšana metu konkursā Apbūvei Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89, un tajā tika iesniegti 10 darbi. Pēc pretendentu izvērtēšanas žūrija nolēma piešķirt 1., 2. un 3. vietu, kā arī divas veicināšanas balvas.

Žūrijas ziņojums

Žūrijas atzinums - individuālo vērtējumu salikums

1. vieta – darbs ar devīzi 47GC (Free Architecture un Ainavu Studija)

2. vieta – darbs ar devīzi BP79 (MARK Arhitekti)

3. vieta – darbs ar devīzi AA11 (Lauder Architects)

Veicināšanas balva – darbs ar devīzi 2B2C (LIME AD)

Veicināšanas balva – darbs ar devīzi SM14 (autoru kolektīvs – Andrii Lesiuk, Mykhailo Kohut, Kateryna Ivashchuk, Olena Vitiuk, Serhii Dilai, Yaroslav Ivaskiv, Viktoria Lazurko, Igor Kohut (Ukraina))

 

Noslēdzies metu konkurss “Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā”

2022. gada maija beigās tika izsludināts metu konkurss viesnīcu kompleksa būvniecībai Vecrīgā, kvartālā starp Tirgoņu, Kaļķu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu un starp Tirgoņu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu. Konkursā tika iesniegti 13 priekšlikumi, kurus žūrija vērtēja 2 kārtās. Rezultātā pirmās trīs vietas ieguva: 1. – BELLATOWN (Legzdiņš un Partneri), 2. – DEVIŅAS MĀSAS (RUUME arhitekti), 3. – DIMD (SARMA&NORDE Arhitekti).

PROTOKOLS

1. vieta – darbs ar devīzi BELLATOWN (Legzdiņš un Partneri)

2. vieta – darbs ar devīzi DEVIŅAS MĀSAS (RUUME arhitekti)

3. vieta – darbs ar devīzi DIMD (SARMA&NORDE Arhitekti)

Pārējie piedāvājumi 

Darbs ar devīzi AB369

Darbs ar devīzi 02203

Darbs ar devīzi MANSARD MMXXII

Darbs ar devīzi CITA CITRA 2023

Darbs ar devīzi STREETSIDE RANDEZVOUS

Darbs ar devīzi RĪGAS MŪRIS

Darbs ar devīzi JAU023

Darbs ar devīzi VVlllVV

Darbs ar devīzi QR737

Darbs ar devīzi LINEA

Izsludināts metu konkurss “Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā”

 

Daugavpils pilsētas pašvaldība izsludinājusi metu konkursu Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā (ID: DPP 2022/64). Mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu brīvdabas estrādes metu, ko izmantot par pamatu būvprojekta izstrādei. Pēc projekta esošo brīvdabas estrādi paredzēts pārbūvēt par daudzfunkcionālu publisku būvi, ko izmantot masu pasākumiem, kā arī labiekārtot teritoriju zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.05000282404 (Vasarnīcas ielā 1, Daugavpilī).
Godalgu fonds: 8500 EUR. 

Nolikums un informatīvie materiāli 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2023. gada 20. marta plkst. 14:00
Iesniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizēto iepirkumu nodaļa Imantas ielā 9-1B, Daugavpilī

Izsludināts metu konkurss “Daugavpils valstspilsētas Centrālā parka infrastruktūras attīstība”

Daugavpils pilsētas dome izsludinājusi metu konkursu Daugavpils valstspilsētas Centrālā parka infrastruktūras attīstība. Konkursa mērķis: saglabāt dabas vērtības, attīstīt publiskās ārtelpas esošo zaļo infrastruktūru un vietējās nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs, tādējādi īstenojot teritorijas ilgtspējīgu attīstību un sociālekonomiskā potenciāla izmantošanu, uzlabojot kvalitāti un pieejamību Daugavpils iedzīvotājiem un viesiem.
Godalgu fonds – 15 000 eiro.

Nolikums un informatīvie materiāli
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 21. marta plkst. 14:00

Noslēdzies ideju konkurss “Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par SPA centru un teritorijas labiekārtošana Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā”

Martā tika izsludināts konkurss Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūvei par SPA centru un teritorijas labiekārtošanai Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā, un tajā tika iesniegti 9 darbi. Lēmums par vietu sadalījumu pieņemts pēc vairākkārtējām sēdēm ar balsu vairākumu, to starpā ieskaitot sabiedrības vērtējumu, pielīdzinot to līdzvērtīgu kā viena žūrijas locekļa balsi. Nobeigumā žūrija ir pieņēmusi lēmumu.

Protokols

1. vieta – darbam SPA22 (autori – ZGT: Viktors Zarakovskis, Antons Gonda, Andris Tomsons

2. vieta – darbam AXI00 (autori – Dvi architektes un vēl 7 arhitekti, Lietuva)

3. vieta – DUN22 (autori – K IDEA)

Pasūtītāja atzinība – piedāvājumam PMB22 (autori – OUTOFBOX).

Partneri