Apakšsadaļas

Izsludināts metu konkurss “Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā”

 

Daugavpils pilsētas pašvaldība izsludinājusi metu konkursu Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā (ID: DPP 2022/64). Mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu brīvdabas estrādes metu, ko izmantot par pamatu būvprojekta izstrādei. Pēc projekta esošo brīvdabas estrādi paredzēts pārbūvēt par daudzfunkcionālu publisku būvi, ko izmantot masu pasākumiem, kā arī labiekārtot teritoriju zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.05000282404 (Vasarnīcas ielā 1, Daugavpilī).
Godalgu fonds: 8500 EUR. 

Nolikums un informatīvie materiāli 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2023. gada 20. marta plkst. 14:00
Iesniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizēto iepirkumu nodaļa Imantas ielā 9-1B, Daugavpilī

Izsludināts metu konkurss “Daugavpils valstspilsētas Centrālā parka infrastruktūras attīstība”

Daugavpils pilsētas dome izsludinājusi metu konkursu Daugavpils valstspilsētas Centrālā parka infrastruktūras attīstība. Konkursa mērķis: saglabāt dabas vērtības, attīstīt publiskās ārtelpas esošo zaļo infrastruktūru un vietējās nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs, tādējādi īstenojot teritorijas ilgtspējīgu attīstību un sociālekonomiskā potenciāla izmantošanu, uzlabojot kvalitāti un pieejamību Daugavpils iedzīvotājiem un viesiem.
Godalgu fonds – 15 000 eiro.

Nolikums un informatīvie materiāli
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 21. marta plkst. 14:00

Noslēdzies ideju konkurss “Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par SPA centru un teritorijas labiekārtošana Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā”

Martā tika izsludināts konkurss Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūvei par SPA centru un teritorijas labiekārtošanai Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā, un tajā tika iesniegti 9 darbi. Lēmums par vietu sadalījumu pieņemts pēc vairākkārtējām sēdēm ar balsu vairākumu, to starpā ieskaitot sabiedrības vērtējumu, pielīdzinot to līdzvērtīgu kā viena žūrijas locekļa balsi. Nobeigumā žūrija ir pieņēmusi lēmumu.

Protokols

1. vieta – darbam SPA22 (autori – ZGT: Viktors Zarakovskis, Antons Gonda, Andris Tomsons

2. vieta – darbam AXI00 (autori – Dvi architektes un vēl 7 arhitekti, Lietuva)

3. vieta – DUN22 (autori – K IDEA)

Pasūtītāja atzinība – piedāvājumam PMB22 (autori – OUTOFBOX).

Noslēdzies metu konkurss "Zolitūdes traģēdijas piemiņas vieta"

Vasarā Pilsētas attīstības departaments izsludināja Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas metu konkursu, un tajā tika tikai iesniegti četri priekšlikumi. Izvērtējot pretendentus, žūrija par labāko atzina ALPS ainavu darbnīcas, dizaina biroja H2E un konsultāciju aģentūras Copywriter/Levelup kopīgi pieteikto Zolitūdes atceres dārzu. Tas drīzumā kalpos par gaišu piemiņas vietu, kur traģēdijā cietušie un bojāgājušo tuvinieki varēs netraucēti noturēt piemiņas brīžus, bet pārējiem iedzīvotājiem tā būs mierīgas atpūtas vieta, vienlaikus sniedzot būtiskāko informāciju par notikušo.

Zolitūdes atceres dārza ainavisko ansambli veidos Kopābūšanas laukums ar perimetrāliem apstādījumiem, ar bagātīgiem stādījumiem klāts Klusuma pakalns un priekšlaukums, kā arī dārzam pieguļošais lineārais parks. Kopābūšanas telpā brīvi būs izkārtotas 54 dažāda izmēra nerūsējošā tērauda sfēras. Tās netraucēs šķērsot laukumu, bet piesaistīs gājēju uzmanību un liks palēnināt kustību, tādējādi sekmējot apcerīgu noskaņojumu.

Atceres dārza ainaviskais un simboliskais centrs ir lielveikala jumta nogruvuma vietā izveidots bagātīgi apzaļumots Klusuma pakalns, kas paredzēts meditatīvai vienatnei. Pakalna virsotnē, ķiršu koku ieskauts, tiks izvietots sekls apaļš ūdens spogulis, kurā redzams debesu atspulgs.

Noslēdzies konkurss “Daudzstāvu daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Rīgā, Krasta ielā 66”

Aprīlī SIA Krasta Property izsludināja atklātu metu konkursu Daudzstāvu daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Rīgā, Krasta ielā 66. Konkursa priekšmets bija: daudzfunkcionālas ēkas ieceres mets, kam jāietver ēkas arhitektoniskais risinājums un teritorijas kopējais ģenerālplāna risinājums – koncepcija. Konkursā tika iesniegti 7 priekšlikumi, un, izvērtējot tos, žūrija ir pieņēmusi lēmumu.

PROTOKOLS

1. vieta – devīze A111A (Lauder Architects un A+Sh)

2. vieta – devīze MA123 (a part)

3. vieta – devīze OU321 (SARMA&NORDE Arhitekti)

Izsludināts atklāts metu konkurss ‘Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”

Latvijas Universitāte izsludinājusi atklātu metu konkursu 2. kārtās Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība (ID. NR. LU 2022/5). Konkursa objekta teritorija atrodas Rīgā – Pārdaugavā starp Jelgavas ielu, Vienības gatvi un Vilkaines ielu, un tā kopējā platība ir 89 334 m².

Konkursa mērķis – iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski iespējami labāko projekta priekšlikuma skici konkursa objektam.

Konkursa priekšmets – būvniecības iecere, kas tiks balstīta uz žūrijas ieskatā labāko teritorijas funkcionālo zonējumu un kompleksu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstības telpisko vīziju, kā arī Sporta mājas jaunbūves priekšlikumu.

Buklets LV 
Buklets EN 

Nolikums LV 
Nolikums EN

Konkursa dokumentācija LV 
Dokumentu saraksts (7. pielikums) EN

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2022. gada 19. septembrim
Godalgu fonds – 40 000 EUR
Žūrija – pasūtītāja pārstāvji, RD Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji, Rīgas pilsētas arhitekta dienesta pārstāvis, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas pārstāvji, Nīderlandes pilsētplānotājs.

Konkursa mājaslapa
Dokumentācija EIS sistēmā

Izsludināts metu konkurss “Latvijas ekspozīcijas koncepcija un īstenošana Venēcijas biennāles 18. starptautiskajā arhitektūras izstādē”

2022. gada 21. jūnijā Kultūras ministrija izsludinājusi metu konkursu par Latvijas ekspozīcijas koncepciju un īstenošanu Venēcijas biennāles 18. starptautiskajā arhitektūras izstādē 2023. gadā.

Konkursa mērķis – izvēlēties augstvērtīgāko ekspozīcijas koncepciju Venēcijas arhitektūras izstādei, tās arhitektonisko risinājumu un īstenošanas piedāvājumu, kā arī kuratoru un projekta komandu, kas reprezentēs Latvijas laikmetīgo arhitektūru vai arhitektūras mantojumu Venēcijas biennālē.

Aicināti piedalīties – Latvijā vai ārvalstīs praktizējoši arhitekti, dizaineri, mākslinieki, radošas starpdisciplināras komandas, juridiskas vai fiziskas personas vai personu apvienības.

Godalgu fonds: 4000 eiro (bez PVN)

Nolikums
Dokumentācija pilnā apjomā
Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: 2022. gada 6. septembra 11:00
Vairāk informācijas

Izsludināts metu konkursa "Zolitūdes traģēdijas piemiņas vieta"

 

Izsludināts atklāts metu konkurss Zolitūdes traģēdijas piemiņas vieta (ID Nr. RD PAD 2022/10). Mērķis – iegūt pārdomātus un ainaviski, arhitektoniski un mākslinieciski augstvērtīgus metus Zolitūdes traģēdijas upuru piemiņas vietai Rīgā, Priedaines ielā 20. Pretendenti aicināti piedāvāt idejas piemiņas vietai jeb dārzam un labiekārtotam lineāram parkam Anniņmuižas ielā.

Var piedalīties tādas juridiskas un fiziskas personas, kā arī to apvienības, kas iepriekšējo trīs gadu laikā ir izstrādājušas un īstenojušas vismaz vienu labiekārtojuma vai apstādījumu projektu pilsētvidē. Pretendentiem metu izstrādei jāpiesaista sertificēts arhitekts, pilsētplānotājs, ainavu arhitekts un mākslinieks ar tēlnieka, dizainera vai līdzvērtīgu specializāciju.

Metu piedāvājumi tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem – piedāvājuma atbilstības konkursa mērķim un priekšmetam, mākslinieciskās vērtības, oriģinalitātes un telpiskās kompozīcijas kvalitātes, iekļaušanās pilsētvidē, kā arī piedāvātās materiālu koncepcijas.

Balvu fonds – 9500 eiro.

Pieteikumus iesniegšanas termiņš: 2022. gada 21. jūlijs
Vairāk informācijas

Izsludināts metu konkurss "Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā"

Izsludināts metu konkurss Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā kvartālā starp Tirgoņu, Kaļķu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu un starp Tirgoņu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu.

Konkursa mērķis – iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu ilgtspējīga četrzvaigžņu viesnīcu kompleksa jaunbūves metu, atbilstošu nolikuma un projektēšanas programmas prasībām, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem.

Konkursa priekšmets – “CITRA Development” viesnīcu ēku kompleksa apbūves iecere Rīgas vēsturiskajā centrā uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 0100 0072024; 0100 007 2023; 0100 007 2022; 0100 007 0114 starp Tirgoņu, Kaļķu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu un 0100 007 0096; 0100 007 0098; 0100 007 0099;0100 007 1000 starp Tirgoņu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu. Viesnīcu ēku komplekss plānots 7 stāvu augsts ar pagrabstāvu.

Konkursa uzdevums ir noteikt labāko teritorijas telpiskās attīstības vīzijas un viesnīcas kompleksa jaunbūves ieceres priekšlikumu starp konkursā iesniegtajiem metiem un iegūt partneri tālākai objekta būvprojekta izstrādei.

Rīkotājs – CITRA Development SIA, reģ. nr. 45403058722, juridiskā adrese: Antonijas iela 3 – 5, Rīga, LV1010, Latvija

Žūrija – konkursa rīkotāja pārstāvji, RDPAD pārstāvji, NKMP pārstāvji, Latvijas arhitektu savienības pārstāvji

Nolikums

Darbu iesniegšana: līdz 2022. gada 31. augusta 16.00 Rīgā, K. Ulmaņa gatvē 140

Balvu fonds – 30 000 EUR (bez PVN)

Konkursa mājaslapa

Izsludināts metu konkurss “Daudzstāvu daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Rīgā, Krasta ielā 66”

SIA “Krasta Property” izsludina atklātu metu konkursu “Daudzstāvu daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Rīgā, Krasta ielā 66”.

Konkursa mērķis: iegūt iespējami labāko pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu daudzfunkcionālas ēkas jaunbūves metu atbilstošu nolikuma un projektēšanas programmas prasībām, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem.

Konkursa priekšmets: daudzfunkcionālas ēkas ieceres mets Rīgā, Krasta ielā 66. Metam jāietver ēkas arhitektoniskais risinājums un teritorijas kopējais ģenerālplāna risinājums – koncepcija.

Godalgu fonds: 25 000 EUR

Nolikums

Reģistrēšanās piesakoties krasta66@bdc.lv
Pēc reģistrēšanās tiks nosūtīta pilna konkursa dokumentācija

Darbu iesniegšana: līdz 2022. gada 1. jūlija 16.00

Partneri