Konkurss par Salaspils kultūras nama pārbūvi

Salaspils novada pašvaldība izsludinājusi metu konkursu “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve”. Tā mērķis ir iegūt laikmetīgu un arhitektoniski izteiksmīgu, funkcionāli un tehniski kvalitatīvu, ilgtspējīgu kultūras nama ēkas un piegulošās teritorijas pārbūves risinājumu.

Uzvarētājs saņems uzaicinājumu piedalīties sarunu procedūrā par pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.
Balvu fonds – 15 000 eiro: 1. vietai – 9000 EUR, 2. vietai – 4000 EUR, 3. vietai – 2000 EUR.

NOLIKUMS
Projektēšanas uzdevums un veiktās izpētes

Darbu iesniegšanas termiņš: 09.09.2019. plkst. 10:00
Kur: Salaspils novada domē Salaspilī, Līvzemes ielā 8

Papildu informācija:

Inese Apine – žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre, tel. 67981033, e-pasts: inese.apine@salaspils.lv
Sandra Krēsliņa – Salaspils novada domes Tehniskās daļas vadītāja, tel. +371 26427056, e-pasts: sandra.kreslina@salaspils.lvPartneri